ด่วน! เกินความสามารถ เจ้าแขวงอัตตะปือ ทำหน้งสือขอความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย เพื่อกอบกู้วิกฤติเขื่อนแตก น้ำท่วมเมืองสะหนามไช #ลาว

ด่วน! เกินความสามารถ เจ้าแขวงอัตตะปือ ทำหน้งสือขอความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย เพื่อกอบกู้วิกฤติเขื่อนแตก น้ำท่วมเมืองสะหนามไช #ลาว

Leave a Reply

%d bloggers like this: