นนทบุรี กรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เทิดพระเกียรติ 66 พรรษา

นนทบุรี กรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เทิดพระเกียรติ 66 พรรษา
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 ก.ค.61 พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “จิตอาสาราชทัณฑ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” พร้อมด้วย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ของกรมราชทัณฑ์ ณ อาคารกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาราชทัณฑ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขึ้นเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน” เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา พร้อมจัดมหกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ริมลำน้ำอาคารกรมราชทัณฑ์ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมวิถีชุมชนที่ติดลำน้ำใกล้กับอาคารกรมราชทัณฑ์ ให้สะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางของกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังจากเรือนจำ / ทัณฑสถาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ในครั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ปล่อยคาราวาน “จิตอาสาราชทัณฑ์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน”นับกว่า 1,000 ชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภายนอกและผู้ต้องขังจาก เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เรือนจำพิเศษธนบุรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำกลางสมุทรปราการ และเรือนจำกลางบางขวาง ร่วมทำความสะอาดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่ และเกิดการขับเคลื่อนขบวนการสร้างพลเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ต่อไป

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: