ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ปทุมธานี
ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันนี้ 24 ก.ค.61 เวลา 08.00 น. ณ วัดมูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้กำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานออกเป็น 3 โซน ดังนี้ พื้นที่โซนที่ 1 บริเวณริมคลองฝั่งถนนรังสิต – นครนายก , พื้นที่โซนที่ 2 บริเวณริมคลองฝั่งวัดมูลจินดา, พื้นที่โซนที่ 3 บริเวณภายในวัดมูลจินดาราม

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: