เกจิดังภาคใต้ เทศน์ อย่าเอาวัดเป็นผับบาร์ และคาสิโน จงงดเหล้าก่อนเข้าพรรษา

เกจิดังภาคใต้ เทศน์ อย่าเอาวัดเป็นผับบาร์ และคาสิโน จงงดเหล้าก่อนเข้าพรรษา
วันนี้ 24 กรกฎาคม 2561 ที่วัดปลักหนู(เหนือและใต้) นายยูโส๊ะ ขะเด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู ได้จัดโครงการเสวนานำร่องวัดปลักหนู(เหนือและใต้) รณรงค์ปลอดเหล้า โดยนิมนต์หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวีและเกจิดังภาคใต้ ขึ้นเทศน์ให้ชาวบ้านไทยพุทธกว่า 4 หมู่บ้านในตำบลปลักหนู โดยมีชาวบ้านกว่า 100 คน ได้ร่วมโครงการฯ
หลวงพ่อภัตรฯ ได้เทศน์ในตอนหนึ่งว่า ชาวบ้านอย่าได้นำอบายมุขทุกชนิดเข้ามาในวัด เช่นนำสุราเข้ามาดื่มกินในวัด ทำเหมือนกับว่าวัดเป็นผับ เป็นบาร์ ใช้เป็นที่ดื่มกินสุรากัน หรือ เปิดบ่อนพนันในงานศพ ทำเหมือว่าวัดเป็นบ่อนคาสิโน ขอบิณฑบาตอย่านำอบายมุขทุกชนิดเข้ามาในวัด ขอให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธ และเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนเป็นที่ปฏิบัติธรรม ทำให้ผู้ร่วมโครงการฯซาบซึ้งในคำสอนของเกจิดัง
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมให้คนในครอบครัว ลด ละ เลิกเหล้า และกระตุ้นลด ละ เลิกดื่มเหล้า โดยใช้หลักคำสอนของศาสนาเป็นแนวทาง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: