บึงกาฬ ชื่นชมเด็กเก่ง

ชื่นชมเด็กเก่ง

ด.ช.พิชชากร โมหนองเดิ่น(ไอคิว) นักเรียน ชั้นป.6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ ประเภท การแต่งกลอนสุภาพ (กลอน 8) ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียร์แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Leave a Reply

%d bloggers like this: