พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือจัดสร้างธงฉัพพรรณรังสีผืนใหญ่ที่สุดในโลก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือจัดสร้างธงฉัพพรรณรังสีผืนใหญ่ที่สุดในโลก

ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานสภาศาสนสัมพันธ์โลก สศล.(World Inter-Religious Council WIRC) พร้อมทั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาฯ และเครือข่ายพุทธศาสนา นานาชาติ ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อจัดสร้างธงฉัพพรรณรังสี(ธงพุทธศาสนาสากล)ผืนใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อ เป็นศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนและเพื่อสันติภาพโลก เมื่อ วันจันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ

CR ตั๊กตระเวนข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: