สำนักงาน กสทช.เขต 44 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงาน กสทช.ภาค 4 จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ถูกต้องตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน กสทช.เขต 44 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงาน กสทช.ภาค 4 จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ถูกต้องตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานความมั่นคง ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเสวนาแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ร่วมประชุมฯ จำนวน 191 คน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: