ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้ง ที่ 18 ทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 02:30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้ง ที่ 18 ทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและการท่องเที่ยว

ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันจับกุมกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศโดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาก่ออาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบกับความมั่นคง ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น กลุ่มเครือข่ายหลวงลวงแต่งงาน กลุ่มเครือข่ายผลิตและปลอมแปลงบัตรเครดิต กลุ่มชาวต่างชาติที่ตั้งตัวเป็นกลุ่มกระทำความผิดอาชญากรรมต่างๆและยาเสพติด รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติทีพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุดลง ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาวิธีการกระทำความผิดให้มีความซับซ้อน และหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่รัฐ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สนองนโยบายของรัฐบาล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2 พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1 พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีปฏิบัติการออกตรวจระดมกวาดล้างอาชญากรรม และบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หน่วยอรินทราช26 หน่วยรบพิเศษสยบไพรี จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เจ้าหน้าที่ทหาร โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

ได้ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายจำนวน 62 เป้าหมายทั่วประเทศ สามารถทำการจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 35 รายมีรายละเอียดดังนี้
จับกุมข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยสิ้นสุดการอนุญาตจำนวน9ราย
จับกุมข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 25 ราย
จับพุงข้อหาอื่นๆจำนวน1ราย

ในการตรวจสอบครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 62 เป้าหมายแบ่งเป็นเป้าหมายสถาบันสอนภาษา3เป้าหมาย โรงเรียนสามัญ 11 เป้าหมาย เป้าหมายอื่นๆจำนวน 48 เป้าหมาย

รวมยุทธการ 32 ครั้งตรวจค้นเป้าหมาย 4009 เป้าหมายจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมด 1757 ราย

คำรพ 61 / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: