สตม. รวมพลังจิตอาสา ปลูกต้นกล้ารักษ์ป่าชายเลน

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิด “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา” โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสา ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ และชาวต่างชาติที่มีจิตอาสา รวมจำนวนทั้งสิ้น 650 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้า จำนวน 1,067 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด และชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจในการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริ ต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ดังนั้น เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้จัดทำกิจกรรม “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา” ขึ้น โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ และชาวต่างชาติที่มีจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน เพิ่มสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเล ฟื้นฟูป่าชายเลน อันเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติที่ช่วยรักษาชายฝั่งทะเลไม่ให้ถูกกัดเซาะจากคลื่นทะเล เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมในระยะยาว ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของป่าชายเลน เพื่อสร้างจิตสำนึก รักต้นไม้ รักป่าไม้ และตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ สานต่อปณิธานของพระองค์ท่านด้วยการทำความดีสืบต่อไป

“ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานสากล ยึดมั่นความมั่นคงเป็นหัวใจในการทำงาน”
“EFFICIENT SERVICE, STANDARDIZED PRACTICE, SECURITY AWARENESS”

ภาพ/ข่าว
เอ วัชระ ทีมข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาย

Leave a Reply

%d bloggers like this: