ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลา และปรับภูมิทัศน์ อ.ประจันตคาม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางจรัส ใยเยื่อ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี มอบนางสาวนิษา พลัดภิญโญ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 8 คน ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของ อ.ประจันตคาม โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอประจันตคาม กล่าวรายงาน และนำจิตอาสาในอำเภอประจันตคาม ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา และปรับภูมิทัศน์ ณ ฝ่ายน้ำล้นบ้านประตูดาน หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตาม จ.ปราจีนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

/

//ภาพ///ข่าว/// ผอ. ศปภ 3

Leave a Reply

%d bloggers like this: