ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ณ คลองบางไทรน้อย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางจรัส ใยเยื่อ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี มอบนายบุญช่วย ไชยมูล นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่จิตอาสาในสังกัด จำนวน 8 คน และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 4 ลำ ร่วมกำจัดวัชพืช ในโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี รับผิดชอบโครงการ โดยนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน และนำจิตอาสาจากหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ คลองบางไทรน้อย ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพัฒนาความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ให้กลับมามีสภาพดีขึ้น

/

///ภาพ///ข่าว/// ผอ.ศปภ.3

Leave a Reply

%d bloggers like this: