ปทุมธานี วัดโปรยฝนกำหนดวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถหลังใหม่

ปทุมธานี
วัดโปรยฝนกำหนดวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถหลังใหม่
วันที่ 25 กค.61 วัดโปรยฝนตั้งอยู่เลขที่ 64 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีได้กำหนดวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาเป็นเวลานานไม่เหมาะที่จะปฎิบัติกิจของสงฆ์ดัวนั้นทางวัดได้กำหนดในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันเสาร์ขึ้น 14 ค่ำเดือนกล่าว(ซึ่งตรงกับวันสาทร์จีน) เวลา09.00 น.โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นฉันท์ภัตราหารเพลต่อจากนั้นเวลา12.19 น.ได้เวลาอันเป็นมงคลที่จะได้จะได้วางศิผลาฤกษ์โดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ร่วมกับพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญ(กุ่ย) เจ้าอาวาสวัดโปรยฝนแลพุทธศาสนิกชนร่วมกันโดยพร้อมเพียงกัน
ด้านพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญญา(กุ่ย)เจ้าอาวาสวัดโปรยฝนกล่าวว่าการสร้างอุโบสถหลังใหม่ซึ่งใหญ่กว่าหลังเดิมพร้อมทั้งต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากถึง 27 ล้านบาทดังนั้นวัดโปรยจึงอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีใหญ่ทำบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งโดยพร้อมเพียงกันตลอดจนขออำนาจอานิสงส์แห่งผลบุญจงดลบันดาลให้ทุกท่านเจริญถึงพร้อมด้วยเบญจพิธพรชัยด้วย อายุ วรรณะ สุขะ โภคาเทอญนอกจากนี้พุทธศาสนิกชนท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ในครั้งนี้โดยสามารถสั่งจองได้เช่น เสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซม. 32ต้นเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 ซม. 56 ต้น เสาอุโบสถ 36 ต้น กระเบื้องหลังคา 550 ตร.ม ช่อฟ้า 6 ช่อใบระกา 12 สาย ลวดลายหน้าบัน 2 หน้า คูหาอุโบสถ 10 ช่อง คันทวย 40 ตัว บัวปลายเสา 36 หัว บานประตู 4 ช่อง บานหน้าต่าง 10 ช่อง ซุ้มประตู 4 ซุ้ม ซุ้มหน้าต่าง 10 ซุ้ม สายล่อฟ้า 1 ชุด โคมไฟดาว ค้างคาวชุดละ 5000 บาท แท่นพระ 1 แท่น พระประธาน 1 องค์ ลูกนิมิต 8 ลูก ใบเสมา 8 ใบ ซุ้มเสมา 8 ซุ้ม ซุ้มกำแพงแก้ว 4 ซุ้ม หินแกรนิตตร.มละ2000 บาท หินแกรนิตโต้ตร.มละ 1000 บาท สีทองชุดละ 5000 บาท สีขาวอะครีบิคชุดละ 3000 บาท เหล็ก 6.00 มม.เส้นละ 99 บาท เหล็ก 9 มม.เส้นละ 199 บาท เหล็กเส้น 12.00 มม.เส้นละ 299 บาท เหล็กเส้น16.00 มม.เส้นละ 399 บาท เหล็กเส้น 20.00 มม.เส้นละ 499 บาท เหล็กเส้น 25.00 มม.เส้นละ 999 บาท หินคิวละ 499 บาท ปูนลูกละ 199 บาท ทรายคิวละ 499 บาทซึ่งอุโบสถหลังใหม่นั้นจะสร้างประยุกต์ภาคผสมทางภาดเหนือแบบล้านนาหากสาธุชนท่านใดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพติดต่อได้ที่สำนักกลางวัดโปรยฝน. โทร.084-674-0884ได้ตลอดทุกวัน

สมยศ แสงมณี /ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: