มูลนิธิการกุศลมุกดาหารรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วมที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

มุกดาหาร มูลนิธิการกุศลมุกดาหารรับบริจาคสิ่งของ อาทิ น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าห่ม และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ล๊อตแรกในเย็นวันนี้จำนวน 1,200 ชุด ซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว เปรียญเสมือนญาติ ซึ่งไปหามาค้าขายกันตลอด
25 07 61 ที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ พร้อมด้วย นายจิรโรจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล กรรมการมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร นรข. ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ได้รับมอบสิ่งของ อาทิ น้ำดื่ม 3,000 แพ็ค ยารักษาโรค ข้าวสาร 1,200 ถุง ไฟฉาย เทียนไข เสื้อชูชีพ เสื้อผ้า 1,200 ชุด ผ้าห่ม 1,200 ผืน นม 100 กล่องใหญ่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 100 กล่องใหญ่ ถุงดำ และสิ่งของที่จำเป็นจาก นางวิลาสินิ เจริญสุข สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาผู้ประกอบการ ห้างร้าน องค์กรภาคเอกชน องค์กรการกุศล และประชาชนทั่วไปในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว เปรียญเสมือนญาติ ซึ่งไปหามาค้าขายกันตลอด เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม สันเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ในพื้นที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก สปป.ลาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วม และทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

นายสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ กรรมการมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร กล่าวว่า วันนี้มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ร่วมกับชาวตลาด และองค์กรการกุศล ภาคเอกชน ร่วมรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม อาหารแห้ง และจะได้เดินทางไปแชวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อไปมอบสิ่งของให้กับทางการลาว เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมจากเขื่อนแตก ชุดแรกที่จะส่งไป มีข้าวสาร 1,200 ถุง อาหารแห้ง เสื้อผ้า น้ำดื่ม 3,000 แพ็ค และจะรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ 25 – 27 กค. 61
นายจิรโรจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล กรรมการมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร กล่าวว่า ในนามมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคมการท่องเที่ยว สมาคมสื่อมวลชน และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อไปมอบให้กับชาว สปป.ลาว วันนี้เป็นชุดแรก ส่วนที่เหลือจะส่งตามไปเรื่อย ๆ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ได้ตลอดเวลา ส่วนสิ่งของที่ได้รับบริจาคในวันนี้จะจัดส่งไปที่ สปป.ลาว เป็นชุดแรก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นต่อไป…


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร 081-5449094

Leave a Reply

%d bloggers like this: