“ผบช.น. นำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราช การที่ดีและพลังของแผ่น

“ผบช.น. นำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน”

วันพฤหัสบดี 26 ก.ค.61 เวลา 08.00 น.ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โดยมี พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผบช.น. ได้นำข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 300 นาย กล่าวขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ว่าในนามขอข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพียงกันอยู่ณที่นี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

จากนั้น ผบช.น. ได้นำกล่าวต่อว่า ข้าพระ พุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชา ราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น

จากนั้น พล.ต.ท.ชาญเทพ ได้นำกล่าวขอพระราชทานพระราชานุญาตนำข้าราชการตำรวจกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราช การที่ดีและพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: