น้องหนูอนุบาลอุ้มเทียนพรรษาถวายวัดนาทวี

น้องหนูอนุบาลอุ้มเทียนพรรษาถวายวัดนาทวี
วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 ที่วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา นายทวีศักดิ์ สุวัชรชัยติวงศ์ รอง นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี พร้อมด้วยเด็กนักเรียนและเด็กอนุบาล จากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ประมาณ 100 คน เข้าทำพิธีถวายพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมีหลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวีและเกจิดังภาคใต้ คณะสงฆ์ทำพิธีรับมอบเทียนพรรษา เพื่อให้เด็กนักเรียนและเด็กอนุบาล ปฏิบัติธรรมยึดศาสนาเป็นที่พึ่ง ในภายภาคหน้า และเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาอีกด้วย
การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: