ปทุมธานี องคมนตรี ประธานพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี
องคมนตรี ประธานพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันนี้ 26 ก.ค.61เวลา 09.30 น. ที่ วัดเขียนเขตพระอารามหลวงตำบลบึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางวันทนา ดำธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ประชาชนเข้าร่วมพิธี
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้แห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจึงนำหน่อ ต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกในวัดและสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สืบหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ในราชอาณาจักรไทย ปรากฏตามหลักฐานว่ามีมาแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 2,3,4,8และ รัชกาลที่ 9
ในครั้งนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้อัญเชิญหน่อ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 9 หน่อ เพื่อนำมาปลูกร่วมกับวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยสถานที่ดังนี้ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้พุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก จำนวน 3 หน่อ และ ณ วัดในสังกัดคณะธรรมยุติกนิกาย จำนวน 3 หน่อ ได้แก่ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี วัดชิรธรรมมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ณ วัดในสังกัดมหานิกาย จำนวน 3 หน่อ ได้แก่ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และศูนย์ปฏิบัติธรรมโมลี จังหวัดนครราชสีมา

สมยศ แสงมณี ปทุมธานี / ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: