พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมการสาธิตนวัตกรรมเรือลอกตะกอนและเครื่องกลเติมอากาศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมการสาธิตนวัตกรรมเรือลอกตะกอนและเครื่องกลเติมอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่นำไปพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษมโดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ นำชมการสาธิตในงานกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ“ บริเวณทำเนียบรัฐบาล

สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: