สระบุรี. ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

สระบุรี. ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก
วันที่ 27 ก.ค.61 เวลา 09.00 น.ที่บริเวณถนนรอบวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารได้จัดพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาเป็นวันที่ 2 มีประชาชนชาวพุทธหลายพันคนร่วมตักบาตรดอกเข้าพรรษา และล้างเท้าพระ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญคู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารมาช้านาน พี่น้องชาวอำเภอพระพุทธบาท และพื้นที่ใกล้เคียงจะถือเอาวันเข้าพรรษาของทุกปี(ตรงกับแรม1ค่ำเดือน8)เป็นวันตักดอกเข้าพรรษามาโดยตลอด เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น กระทั่งมาเป็นประเพณีของจังหวัดสระบุรี และปัจจุบันเป็นประเพณีระดับประเทศ และได้ชื่อว่า”เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก” โดยเดิมได้จัดงานเพียง 1วันต่อเนื่องจากพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญตักบาตรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดสระบุรีจึงได้เพิ่มจำนวนวันตักบาตรเข้าพรรษา จาก 1 วันเป็น 3 วันซึ่งมีพิธีตักบาตรเข้าพรรษาวันละ 2 รอบคือ รอบเช้าเวลา 09.00 น. รอบบ่ายเวลา 15.00 น. ซึ่งประเพณีการตักบาตรดอกไม้ของชาวพระพุทธบาท และพี่น้องชาวสระบุรีจะนำ”ดอกเข้าพรรษา” มาตักบาตรพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้นำดอกไม้นั้นไปบูชารอยพระพุทธบาทอีกต่อหนึ่ง และ”พิธีล้างเท้าพระ”เมื่อพระสงฆ์ลงจากพระมณฑป ซึ่งชาวพุทธทุกคนถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต ถือเป็นประเพณี”ตักบาตรดอกเข้าพรรษา”เป็นประจำของทุกปี
งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาจะเริ่มขึ้นในวันที่ 26-28 กรกฎา 2561 ณ.วัดพระพุทะบาทราชวรมหาวิหาร สำหรับวันที่ 27-28 กรกฎาคม ตักบาตรดอกเข้าพรรษาวันละ 2 รอบ รอบเช้าเวลา 09.00 น. และรอบบ่ายเวลา 15.00 น.

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: