ข้าราชการและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ 66 พรรษา

ข้าราชการและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ 66 พรรษา

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยจิตอาสา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสวนสาธารณเกาะลำพู ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ
ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณเกาะลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ งานตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ/ใบไม้ ล้างถนน ล้างศาลา ล้างราวสะพาน และปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” จำนวน 76 ต้น.

ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: