ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลทำบุญ ตักบาตรบวชชีพราหมณ์ในวันอาสาฬหบูชาญโญญโญวัดโปรยฝนพร้อมเจิมกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ลงอักขระรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์เสริมบารมีเพื่อเป็นสิริมงคล

ปทุมธานี
พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลทำบุญ ตักบาตรบวชชีพราหมณ์ในวันอาสาฬหบูชาญโญญโญวัดโปรยฝนพร้อมเจิมกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ลงอักขระรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์เสริมบารมีเพื่อเป็นสิริมงคล
ในช่วงเช้าวันที่ 27 กค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดโปรยฝนหมู่ที่ 11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีได้มีประชาชนแต่งกายชุดขาวส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวและกลุ่มประชาชนต่างๆจำนวนมากเดินทางมาทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาจนแน่นศาลาวัดโปรยฝนตลอดจนกุฎิพระอาจารย์กุ่ยเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนต่อมาพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญร่วมกับพระสงฆ์ขึ้นบนศาลาให้ประชาชนได้ตักบาตรอาหารคาวหวานจากนั้นได้ร่วมกับพระสงฆ์สวดมนต์เจริญพรให้กับญาติโยมจากนั้นก็ได้มีการพิธีการบวชชีพราหมณ์ให้แก่ณาติโยมที่มาถือศีลแปดตั้งแต่เช้าจรดเย็นญาติโยมบางกลุ่มก็มาให้พระอาจารย์กุ่ยเสริมบารมีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาพร้อมทั้งถวายสังฆทานปะพรมนำ้มนต์พร้อมทั้งให้เจิมกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ลงอักขระเพื่อเป็นสิริมงคล
ด้านพระใบฎีกาอำนวย โชติปัญโญ(กุ่ย)เจ้าอาวาสวัดโปรยฝนเปิดเผยว่าดังนั้นวันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จัดพิธีกรรมที่กระทำในวันนี้โดยทั่วไปคือทำบุญ ตักบาตร รักษาศลีเวียนเทียนฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตนสูตร)และสวดมนต์ดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าพุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชากล่าวคือควรระลึกเตือนใจสำรวจตนว่าว่าชีวติเราได้เจริญงอกงา ขึ้นด้วยขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใดเรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างหลุ่มหลงมัวเมาหือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใดดังนั้นจึงอยากให้ญาติโยมมั่นสวดมนต์เจริญผศลีภาวนาไม่ตั้งอยู่ในความปะมาอีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: