ประกาศเทศบาลนครแม่สอด แจ้งเตือนภาวะน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักด้วยสภาพอากาศ

เทศบาลนครแม่สอด มีฝนตกหนักติดต่อกัน ต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำห้วยท่อระบายน้ำมีการระบายน้ำไม่เพียงพอต่อปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด
เทศบาลนครแม่สอดจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันทรัพย์สินและสิ่งของเสียหายหากประชาชนท่านใดประสบปัญหาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือใดๆโปรดแจ้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครแม่สอดโทร 055 531 222 และขอ ให้ติดตามประกาศหรือข่าวสารจากเทศบาลนครแม่สอดอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความปรารถนาดีจากนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด..

//วันนี้ที่แม่สอด

Leave a Reply

%d bloggers like this: