เริ่มแล้ว”งานเทศกาลอาหารบนดอย “เที่ยว~ช้อป~กิน~อร่อยอาหารพื้นเมือง..

เริ่มแล้ว”งานเทศกาลอาหารบนดอย ”
“เที่ยว~ช้อป~กิน~อาหารพื้นเมือง ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.โดยที่ นายธีระนันท์ ชัยมานันท์
ปลัดอำเภอ แม่สอด ประธานเปิดงานกิจกรรม เที่ยว ช็อปกิน เทศกาลอาหารบนดอย”
ณ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลห์สไตล์ แม่สอด ชั้น 1 อ.แม่สอด ชั้นที่ 1 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมด้วย
นางสาว ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ
ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.ตาก สำนักงานตาก กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนหรือ Green Season ซึ่งรูปแบบของการจัดงานเป็นเทศกาลอาหาร (Food Festival) ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอาหารถิ่นในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก่อให้เกิดสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่และสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไปอีกด้วย

โดยงานจัดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 21.00 น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายอาหารท้องถิ่น สินค้าเกษตรจากชุมชนใน 5 อำเภอ ซีกตะวันตก และ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในวันที่ 28 มกราคม 2561 พบกับคุณศัดิ์ชัย นุ่มหมิ่น เจ้าของร้านกาแฟ A Cup of Joe จะมาเดี่ยวไมโครโฟนถึงแรงบันดาลใจการทำเรื่องกาแฟจนประสบความสำเร็จซึ่งผู้ประกอบการ สามารถนำแนวคิดกลับไปพัฒนา ผลิตภัณฑ์กาแฟและต่อยอดในเชิงท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ซึ่งงานเทศกาลอาหารบนดอย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2561 ณ. ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: