ทีมกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จากกรุงเทพมหานคร เดินทางถึงที่หมายพื้นที่ประสบภัย อ.สะหนามไชย จ.อัตตะปือ สปป.ลาว

27/07/2561
ทีมกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จากกรุงเทพมหานคร เดินทางถึงที่หมายพื้นที่ประสบภัย
อ.สะหนามไชย จ.อัตตะปือ สปป.ลาว หลังประชุมร่วมและรายงานตัวกับเจ้าเมือง
เจ้าของพื้นที่ ที่ประสบภัย ได้แบ่งกำลังเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นชุดกู้ชีพ-กู้ภัย มีหน้าที่
ค้นหาผู้ติดค้าง และช่วยเหลือปฐมพยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ และนำส่งมายัง
จุดคัดกรอง ในพื้นที่ต่อไป ส่วน ชุดที่ 2 เป็นชุด โรงครัวเคลื่อนที่ ได้ตั้งโรงครัวประกอบอาหาร
ที่ โรงเรียนสะหนามไซย อ.สะหนามไซย จ.อัตตะปือ สปป.ลาว เพื่อเตรียมแจกจ่ายประชาชน
ในช่วงเย็นนี้ โดยจะประกอบอาหารชุดแรก 400 ชุด เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป

ภาพ-ข่าว คำรพ 62 คำรพ 110 อินทรี 115
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

Leave a Reply

%d bloggers like this: