ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแจ้งเตือนฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแจ้งเตือนฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โปรดเตรียมรับมือน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561

บริเวณจังหวัด นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: