ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดแพร่/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่

จังหวัดแพร่
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดแพร่/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เนื่องในวันอาฬาหบูชา ผลการปฏิบัติ ดังนี้.-
1.ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 10 แห่ง ผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดบริการให้กับลูกค้าแต่อย่างใด
2.เข้าตรวจความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เจ้าหน้าที่ฯให้คำแนะนำและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตามที่ได้จัดประชุมผู้ประกอบการฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: