รายงานสถานะการณ์เพิ่มเติ่มเหตุดินสไลด์ แขวงทางหลวงน่านที่ 2

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00น.
รายงานสถานะการณ์เพิ่มเติ่มเหตุดินสไลด์
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
โดย หมวดทางหลวงเฉริมพระเกียรติ (น่าน) ขอรายงานสถานการณ์ดินสไลด์ทางหลวงหมายเลข 1081-0102
ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ
ที่ กม .90+700 – 90+950 ด้านขวาทาง พื้นที่ บ้านห้วยขาบ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (อยู่ในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการสาย บ่อเกลือ – เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 โดยศูนย์สร้างทางลำปาง )
เกิดเหตุ ฝนตกหนักทำให้ดินสไลด์ ด้าน back slope ปิดทับผิวทางจารจร การจารจรไม่สามารถผ่านได้
สภาพทาง ถนน 2 ช่องจราจร ผิวทาง AC เบื้องต้น นายช่างโครงการฯ และ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้จัดการจารจร และนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไข
รายงานสถานการณ์เพิ่มเติม
เครื่องจักรของโครงการฯได้ดำเนิน ก่อสร้างทางเบี่ยง รถจักยานยนต์สามาถผ่านได้แต่ไม่สะดวก
การจราจรผิวทางปกติไม่สามารถผ่านได้ และ จะดำเนินแก้ไขต่อในวันพรุ่งนี้ รายงาน 18.00 น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: