สอศ.จัด Fix it 108 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

สอศ.จัด Fix it 108 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้สถานศึกษาสังกัดสอศ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งให้ผู้บริหาร บุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ ในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้มีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร โดยตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และสมุดลงนามถวายพระพร สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร ในโอกาสนี้ได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและคลองผดุงกรุงเกษม ด้วยเรือดูดเลน รวมทั้งกิจกรรมให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 โดยออกหน่วย Fix it Center ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การซ่อมและล้างแว่นตา ตรวจวัดสายตาฟรี การฝึกอบรม 108 อาชีพ อาทิ การเพิ่มมูลค่าตะกร้าด้วยผ้าไทย การเพ้นท์ลายไทยบนกระเป๋าผ้า สาธิตการทำขนมละอองลำเจียก ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 27 กรกฎาคม 2561
สมยศ แสงมณี ภาพ / ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: