วันหยุดยาวขึ้นเขาคอหงส์ไหว้พระองค์ใหญ่ชมวิวเมืองหาดใหญ่และดูทะเลสาปสงขลา

วันหยุดยาวขึ้นเขาคอหงส์ไหว้พระองค์ใหญ่ชมวิวเมืองหาดใหญ่และดูทะเลสาปสงขลา
ช่วงนี้มีวันหยุดยาวสี่วันติดต่อกันทำให้ประชาชนชาวหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พากันขึ้นไปเที่ยวยังเขาคอหงส์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะขึ้นไปยังบนเขาคอหงส์เพื่อกราบไหว้พระพุทธมงคลมหาราช ซึ่งประดิษฐานอยู่บนบนยอดเขาคอหงส์ ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ยังสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่จากมุมสูงที่มีความสวยงานได้อีกด้วย
ที่สำคัญ อีกมุมหนึ่งยังสามารถมองเห็นทะเลสาบสงขลาได้อีกด้วย จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่กันขึ้นมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: