รถทัวร์โดยสารปรับอากาศ บริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์จำกัด จากกรุงเทพ – มุ่งหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียหลักพลิกคว่ำ เป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.18 น. ได้เกิดรถทัวร์โดยสารปรับอากาศ บริษัทนครศรีร่มเย็นทัวร์จำกัด จากกรุงเทพ – มุ่งหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียหลักพลิกคว่ำ เป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 25 ราย (หญิง 15 ราย ชาย 10 ราย)
สถานที่เกิดเหตุบนทางหลวงหมายเลข 420 กมที่ 0 + 400 หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ช่วงเกิดเหตุผิวถนนเปียก)
การให้ความช่วยเหลือ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ตำรวจทางหลวง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หมวดทางหลวงสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี นำผู้บาดเจ็บจำนวน 25 ราย ส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สาเหตุการเกิดเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองสุราษฎร์ธานี

เพิ่มเติมเหตุ!!! รถทัวร์พลิกคว่ำ ที่เกิดเหตุ หน้าบิ๊กซี ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สฎ. ตรวจสอบ รถ ทัวร์ บริษัท นครศรีร่มเย็นทัวร์ ร่วมบขส. สีฟ้าขาว 14-1936กทม. ที่เกิดเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 27 ราย เป็น ชาย12ราย หญิง15ราย ไม่ประสงค์ไป ร.พ. 8 ราย เป็น ชาย7ราย หญิง1ราย ตรวจสอบรายชื่อ 1.นาง สุดารัตน์ แหล่พั่ว อายุ43ปี (จ.นครศรีธรรมราช)อาการ ฉีกขาดข้อมือด้านซ้าย
2.น.ส.ณีรนุช ชูสม อายุ46ปี (จ.กทม.)อาการ ปวดแขนด้านซ้าย
3.นาย สมปราชญ์ มากมี อายุ ไม่ทราบ (จ.สมุทรปราการ)อาการ แน่นหน้าอก
4.ด.ช.ธณาวุธ ลำภาย อายุ5ปี (จ.กทม.)อาการ แผลฉีกขาดศรีษะ
5.นาง หฤทัย ช่วยแก้ว อายุ39ปี (นครศรีธรรมราช)อาการ ถลอกตามร่างกาย
6.นาย พงศ์ภัทร โภชากร อายุ ไม่ทราบ (จ.นครศรีธรรมราช)อาการ แผลฉีกขาดศรีษะ
7.นาง เจนจิรา วงษาราช อายุ54ปี (จ.ไม่ทราบ)อาการ ถลอกตามร่างกาย
8.นาย ณรงค์วิทย์ พิทักษ์กาญจน์ อายุ28ปี (จ.ตรัง)อาการ แผลฉีกขาดใบหน้า
9.นาย สุขภาวัฒน์ หิรัญญิการ์ อายุ43ปี (จ.นครศรีธรรมราช)อาการ ถลอกตามร่างกาย
10.น.ส.วาสนา ลีกงลาศ อายุ38ปี (จ.ปทุมธานี)อาการ ถลอกตามร่างกาย
11.น.ส.โสพิศ สาระยาน อายุ31ปี (จ.ชลบุรี)อาการ ถลอกตามร่างกาย
12.น.ส.ศศิวมล รักษ์ขพรรณ อายุ ไม่ทราบ (จ.ไม่ทราบ)อาการ ถลอกตามร่างกาย
13.น.ส.สุธาทิพย์ ถนอมพันธุ์ อายุ38ปี (จ.นครศรีธรรมราช)อาการ แขนด้านซ้ายผิดรูป
14.น.ส.กัญญาภัค ใจมุ่ง อายุ34ปี (จ.นครศรีธรรมราช)อาการ ปวดศรีษะ
15.น.ส.อภิญญา นพเดช อายุ19ปี (จ.สุราษฎร์ธานี)อาการ แน่นหน้าอก
16.นาย สันติชัย บัวทอง อายุ31ปี (จ.นนทบุรี)อาการ ปวดแขนด้านซ้าย
17.นาย เจษฎา ศรีทรัพย์ อายุ47ปี (จ.กระบี่)อาการ ถลอกตามร่างกาย
18.น.ส.วราภรณ์ โคตมี อายุ36ปี (จ.กทม.)อาการ ถลอกตามร่างกาย
19.นาง ยุพิน รุ่งบุญคง อายุ ไม่ทราบ (จ.นครศรีธรรมราช)อาการ แน่นหน้าอก
20.นาง พาวินี บุตรสำราญ อายุ ไม่ทราบ (จ.ไม่ทราบ)อาการ ถลอกตามร่างกาย
21.ด.ช.กฤษฎายุ ลิ้มประดิษฐานนท์ อายุ ไม่ทราบ (จ.ไม่ทราบ)อาการ ถลอกตามร่างกาย
22.ด.ช.สุธรรม มุธุศรี อายุ ไม่ทราบ (จ.ไม่ทราบ)อาการ ถลอกตามร่างกาย
23.นาย อาคม วัฒนาสุทธิ์ อายุ27ปี (จ.นครศรีธรรมราช)อาการ ถลอกตามร่างกาย
24.นาง ณีรนุช ชูสม อายุ ไม่ทราบ (จ.ไม่ทราบ)อาการ ถลอกตามร่างกาย
25.นาย อมรศักดิ์ จองจิ๋ว อายุ ไม่ทราบ (จ.ไม่ทราบ)อาการ ถลอกตามร่างกาย
26.นาย สุรฤทธิ์ แหล่พั่ว อายุ ไม่ทราบ (จ.ไม่ทราบ)อาการ ถลอกตามร่างกาย
27.นาง วิภาดา เพียงจัด อายุ52ปี (จ.ปทุมธานี)อาการ แน่นหน้าอก
รายชื่อ 27 ราย ที่ประสงค์รักษาตัว ที่โรงพยาบาลสุราษฯ
1.นาย พิเนตร อาจโยธา อายุ42ปี (จ.กทม.) ไม่ประสงค์ไป ร.พ.
2.นาย ทรงยศ อนุศิลป์ อายุ40ปี (จ.นครศรีธรรมราช) ไม่ประสงค์ไป ร.พ.
3.นาย พัฒนา อ่อนนอก อายุ30ปี (จ.จันทบุรี) ไม่ประสงค์ไป ร.พ.
4.นาย สมบัติ ดวงมาศ์ อายุ40ปี (จ.ไม่ทราบ) ไม่ประสงค์ไป ร.พ. คนขับมือ2
5.นาย สุนทิน อินทวงศ์ อายุ37ปี (จ.นครศรีธรรมราช) ไม่ประสงค์ไป ร.พ.
6.นาย กฤษฎา เวสารัตน์ อายุ19ปี (จ.กทม.) ไม่ประสงค์ไป ร.พ.
7.นาย ธรรมรงค์ ใจอ่อน อายุ40ปี (จ.ปทุมธานี) ไม่ประสงค์ไป ร.พ.
8.น.ส. ไม่ทราบชื่อ อายุ ไม่ทราบ (จ.ไม่ทราบ) ไม่ประสงค์ไป ร.พ.
รายชื่อ 8 ราย ไม่ประสงค์ไป ร.พ. ผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งหมด ทางญาติรับทราบ สารวัตเวร พ.ต.ท.มงคล มากขนอน ส.ภ.เมือง สุราษฯ

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: