นนทบุรี กรมราชทัณฑ์กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นนทบุรี กรมราชทัณฑ์กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ โดยทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งเต้านม สามารถตรวจเต้านมเพื่อค้นหาความผิดปกติได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ และเมื่อตรวจพบความผิดปกติจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในผู้ต้องขังหญิง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังกล่าวต่ออีกว่า จากการดำเนินงานได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป จากทัณฑสถานหญิงกลาง จำนวน 1,841 คน ซึ่งจากการคัดกรองเบื้องต้นพบว่ามีผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง จำนวน 310 คน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมที่ชัดเจน เช่น ในกลุ่มสตรีที่มีประจำเดือนเมื่ออายุยังน้อย หรือหมดประจำเดือนเมื่อมีอายุมาก ขาดการออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรับประทานอาหารประเภทไขมัน ตลอดจนสตรีที่มีญาติพี่น้องร่วมสายเลือดเป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว ทางกรมราชทัณฑ์ จึงขอขอบคุณมูลนิธิกาญจนบารมี ที่ให้การสนับสนุนเครื่องตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) แก่ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคม และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์ให้ผู้ต้องขังหญิงมีความรู้ในเรื่องโรคมะเร็งเต้านม เพื่อสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และปลอดภัยจากโรคมะเร็ง ตลอดจนให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการดูแล และส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: