รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชกสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชกสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันครบรอบ 103 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่า

ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รายงาน
# กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
# คุณวงศกร

Leave a Reply

%d bloggers like this: