จังหวัดศรีสะเกษ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยขบวนส่งสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเเขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จังหวัดศรีสะเกษ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยขบวนส่งสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเเขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ รก.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นประธานและร่วมปล่อยขบวนส่งสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเเขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังศรีสะเกษ ซึ่งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเงินบริจาคและสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเเขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเสื้อผ้า เพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวลาวที่ประสบอุทกภัย ต่อไป สามารถสรุปรายการสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯและยอดรับบริจาคฯ ดังนี้

1. เงินสด จำนวน 926,337 บาท (ฝากเข้าบัญชี ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาวฯ)
2.ข้าวสาร จำนวน 450 กระสอบๆละ 50 กิโลกรัม รวม 22,500 กิโลกรัม หรือ 22.5 ตัน
3.ข้าวสารบรรจุถุงๆละ 5 กิโลกรัม จำนวน 38 ถุง คิดเป็น จำนวน 190 กิโลกรัม
4.หมอน จำนวน 1,540 ใบ
5.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 25 กระสอบ
6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 760 ลัง
7.น้ำดื่ม จำนวน 814 แพ็ค
8.ปลากระป๋อง จำนวน 10 กระสอบ
9.ปลากระป๋อง จำนวน 5 ลัง
10.นมกล่อง จำนวน 500 ลัง
11.เครื่องเวชภัณฑ์ จำนวน 3 กล่องขนาดใหญ่
12.แปรงสีฟัน ยาสีฟัน จำนวน 2 ถุงขนาดใหญ่
13.ที่นอน จำนวน 126 ผืน
14.เสื่อ จำนวน 725 ผืน
15.เทียนใหญ่ จำนวน 25 กล่อง
16.ผ้าไตร จำนวน 36 ชุด
17.ผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 97 ชุด
18.จีวร จำนวน 6 ชุด
19.สบง จำนวน 25 ชุด
รายการที่ 2 – 19 ได้นำส่ง สปป.ลาว เรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่ง และยังมีเครื่องอุปโภค-บริโภค ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจนับอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะรายงานให้ทราบต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: