พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ “รอง.นรม. และ รมว.กห.” สั่งทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำโขงและมรสุมในหลายพื้นที่ เตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนให้ทันเหตุการณ์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ “รอง.นรม. และ รมว.กห.” สั่งทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำโขงและมรสุมในหลายพื้นที่ เตรียมให้การช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนให้ทันเหตุการณ์

วันที่ 31 ก.ค. 61 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห.ได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นในหลายจังหวัด รวมทั้งติดตามสภาวะอากาศในหลายพื้นที่ ที่มีปริมาณฝนสะสม อันอาจเกิดภาวะเสี่ยงต่ออุบัติภัยและอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยให้ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิด ประเมินและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ แจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบความเสียหายในระดับพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น

.

…………..
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพข่าว
> ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ”ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: