ปทุมธานี รองผู้ว่าฯเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ปทุมธานี
รองผู้ว่าฯเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันนี้ (31ก.ค.61) เวลา 10.00 น. ที่ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

จังหวัดปทุมธานี ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในปี 2561 ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ขึ้นวันที่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีการบริการให้ความรู้ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรมารับบริการ ประมาณ 200 คน

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: