นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561

31 กรกฎาคม 2561 – นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561ระดับสูง” ณ ห้องเอนกประสงค์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และผู้สนใจ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 25 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนบุคคลที่สนใจและสมัครใจเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ รวมถึงเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศได้นั้น ต้องผ่านการอบรมผู้ประกาศทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1” หรือโทร. 043-227-406

ที่มา “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1”

Leave a Reply

%d bloggers like this: