ปทุมธานี ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำตลอด 24 ชม.

ปทุมธานี
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังน้ำตลอด 24 ชม.
เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนซึ่งตกหนักทางภาคเหนือและทางภาคอีสานและมวลน้ำมหาศาลจะต้องไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางในปลายเดือนนี้ทางด้านคลองระพีพัฒน์นี้ดังนั้นทางเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จึงได้เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชม.
นางฐิตินันท์ เจริญอาจปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เปิดเผยว่าไม่ว่าจะเป็นสภาวะน้ำหลากมาหรือน้ำแล้งหรือน้ำฝนที่เกิดจากพายุที่มีผลกระทบต่อหลาย ๆ จังหวัดทางเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขณะนี้ได้นำเครื่องจักรกลหนักพร้อมด้วยขณะกรรมการชุมชนตลอดจนพี่น้องประชาชนร่วมกันในการกำจัดผักตบชวาตามคลองซอยปฎิรูปและคลองชลประทานที่ 12 เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเพื่อลงสู่ทะเลเพื่อไม่ให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการอยู่เกือบสามพันไร่ซึ่งเราสามารถขุดลอกคูคลองในเวลาประมาณ 15 วันทางนั้นก็สะอาดไหลผ่านถ่ายเทได้อย่างสะดวกน้ำไม่เกิดการเน่าเสียพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มอ๊ออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำได้อีกทางหนึ่งซึ่งองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นต้องตั้งรับตลอดเวลาเนื่องจากน้ำไหลมาผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆก็ไหลตามมาด้วยจากคลองรพีพัฒน์ทางเทศบาลเองต้องรีบกำจัดให้หมดไปคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้อย่าแน่นอนพื้นดินปฎิรูปตรงนี้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรมีเกือบสามพันไร่เป็นการทำเกษตรขนาดใหญ่ซึ่งปลูกพืชผักและผลไม้จำนวนมากจัดส่งไปยังตลาดไทยเป็นแหล่งอาหารใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงทางเทศบาลเองจึงต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างเต็มที่โดยไม่ให้เกษตรกรต้องเดือดร้อนอีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: