บขส เปิดใช้สถานีรถตู้ใหม่ใต้ทางด่วนศรีรัช

บขส เปิดใช้สถานีรถตู้ใหม่ใต้ทางด่วนศรีรัช

เมื่อเวลา 03:00 น.วันที่ 1 สิงหาคม 2561

บริษัทขนส่งจำกัด ได้ทำการเปิด สถานีรถตู้โดยสาร แห่งใหม่ บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม สถานีขนส่งจัตตุจักร (หมอชิต2) โดยสถานีนี้ มีความทันสมัยและรองรับประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีพื้นทีทั้งหมด 30 ไร่ โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย 5 อาคาร อาคารA ให้บริการรถตู้โดยสารภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 29 สาย 670 คัน อาคารB ให้บริการรถตู้โดยสาร ภาคกลาง จำนวน 41 สาย 1,244 คัน อาคารC ให้บริการรถตู้โดยสาร ภาคตะวันออก จำนวน 50 สาย 976 คัน อาคารD ให้บริการรถตู้โดยสาร ภาคใต้ จำนวน 29 สาย 604 คัน และชานชาลารถตู้โดยสารอีกจำนวน 144 ช่อง โดยจะมีช่องจำหน่ายตั๋ว ศูนย์อาหาร ห้องน้ำ เพื่อรองรับประชาชนทีมาใช้บริการให้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

โดยบรรยากาศเริ่มมีประชาชน เดินทางเข้ามาใช้บริการ โดยทาง บริษัทขนส่งจำกัด ได้มีการประชาสัมพันธ์ ประชาชนทีมาใช้บริการว่า สถานีจอดรถตู้โดยสารนั่นได้ย้ายมาอยู่ยังจุดนี้

คำรพ 61 / ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: