ศาลยกฟ้อง“หมอวิชัย”อดีตปธ.IFECT ไม่ได้รายงานผลประชุมเท็จ

ศาลยกฟ้อง“หมอวิชัย”อดีตประธานIFEC หลังพบข้อเท็จจริง การรายงานผลการชุมกรรมการฯไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นข้อมูลจริง -จัดประชุม ภายใต้การรับรู้ของก.ล.ต.

ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก มีคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้นและอดีตประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ถูกนายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้น กล่าวหาว่ากระทำผิดตามประมวลอาญามาตรา137 ฐานแจ้งข้อความเท็จต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทำผิดตามพ.รบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จากกรณี เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท IFEC

โดยศาลพิเคราะห์ พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าข้อความเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการฯที่นายวิชัย ในฐานะประธานกรามการบริษัท ไดัรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นข้อมูลจริง และตลาดหลักทรัพย์ฯถือเป็นองค์กรทางธุรกิจ ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย รวมทั้งเอกสารข้อมูลการประชุมที่รายงานไป ไม่ใช่เอกสารที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จไปยังเจ้าพนักงาน

เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ แล้ว เห็นว่า นายวิชัยไม่ได้กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กรณีกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการฯ เพราะนายวิชัย ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯให้กำหนดวันนัดประชุม อีกทั้งก่อนการประชุม นายวิชัย ในฐานะประธานได้ทำเรื่องหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งนายวิชัยไม่ได้กระทำผิดพ.ร.บ.บริษัท มหาชน กรณีจัดประชุมเลยระยะเวลา 4 เดือน ตามกฎหมายกำหนด เนื่องจากนายวิชัยในฐานะประธานได้ทำเรื่องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯก่อนการปฏิบัติแล้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: