ผบ.ทสส ตรวจเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ สินค้าธงน้ำเงิน

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ สินค้าธงน้ำเงิน จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพของราษฎร ให้มีรายได้จากการที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของแต่ละสำนักงานภาคเข้าไปสนับสนุน หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ตามภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดตามนโยบายของทางรัฐบาล และ ผบ.ทหารสูงสุด ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือนในช่วงเวลา06.30น.-12.00น. โดยหมุนเวียนแต่ละสำนักงานพัฒนาภาค เพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งในครั้งนี้มี สนภ.5นทพ. เป็นเจ้าภาพ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ และ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

Leave a Reply

%d bloggers like this: