นนทบุรี คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่17 เดินทางมอบเงิน-สิ่งของช่วยเหลือพี่น้อง สปป.ลาว

นนทบุรี คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่17 เดินทางมอบเงิน-สิ่งของช่วยเหลือพี่น้อง สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล” รุ่นที่ 17 ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคจำนวน 40,000 บาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนแขวงอัตตะปือที่ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปีย เขื่อนน้ำน้อยแตกอยู่ในขณะนี้โดยมีนางบุญภัค อินทะปัญญารองเจ้าแขวงไชยะบูลี เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้เดินทางไปส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง มูลค่า 56,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการศาลให้แก่ศาลประชาชน เขต 1 แขวงไชยะบูลี และศาลประชาชนแขวงบ่อแก้ว แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายสมฤทธิ์ ใสจันทรา ประธานศาลประชาชนเขต 1 แขวงไชยะบูลี และนายบุญสี โพธิลาด รองประธานศาลประชาชนบ่อแก้ว เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายอาเมชง หัวหน้าแผนกยุติธรรม นายสมยศ ธรรมวงศ์ รองประธานศาลประชาชนแขวงไชยะบูลี และนายบัวรวรรณ เทพวงค์ รองประธานศาลประชาชนภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่ 17 ที่เดินทางมาในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: