น้ำท่วมที่ไหน ตำรวจนำ้ไปที่นั้น ป้องกัน~ดูแล~สนับสนุน~ช่วยเหลือ~เต็มที่//

น้ำท่วมที่ไหน~ตำรวจน้ำ~ไปที่นั้น~ป้องกัน ~ดูแล~สนับสนุน~ช่วยเหลือ~เต็มที่//

กองบังคับการตำรวจน้ำ(บก.รน.)
พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 ฯ / โฆษกกองบังคับการตำรวจน้ำเปิดเผยว่าทางพล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน. กล่าวว่า ทางกองบังคับการตำรวจน้ำได้จัดส่งกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยโดยได้มอบหมายให้

พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์ ผกก.10 บก.รน. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำร่วมชุดจิตอาสาปฏิบัติภาระกิจในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นครพนม จ.อุบลราชธานี จ. มุกดาหาร พร้อมทั้งเตรียมการในการที่จะรองรับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยสำรวจและติดตามระดับน้ำ และสนับสนุนภารกิจของทางจังหวัด พร้อมทั้งจัดชุดสายตรวจทางเรือเพื่อคอยป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกรณีที่ไปอยู่ยังศูนย์พักพิงที่ทางจังหวัดจัดให้และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้จัดชุดสายสืบนอกเครื่องแบบในการที่จะคอยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: