น้ำท่วมที่ไหน ตำรวจนำ้ไปที่นั้น ป้องกัน ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ เต็มที่

น้ำท่วมที่ไหน ตำรวจนำ้ไปที่นั้น
ป้องกัน ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ เต็มที่

กองบังคับการตำรวจน้ำ
พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 ฯ / โฆษกกองบังคับการตำรวจน้ำเปิดเผยว่าพล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน. กล่าวว่า ทางกองบังคับการตำรวจน้ำได้จัดส่งกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยโดยได้มอบหมายให้
พ.ต.อ.ขวัญชาติ วงศ์ขจรไพบูลย์ ผกก.10บก.รน. จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำร่วมชุดจิตอาสา ปฏิบัติภาระกิจในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องในพื้นที่ จ.นครพนม จ.อุบลราชธานี จ. มุกดาหาร พร้อมทั้งเตรียมการในการที่จะรองรับปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยสำรวจและติดตามระดับน้ำ และสนับสนุนภารกิจของทางจังหวัด พร้อมทั้งจัดชุดสายตรวจทางเรือเพื่อคอยป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกรณีที่ไปอยู่ยังศูนย์พักพิงที่ทางจังหวัดจัดให้และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้จัดชุดสายสืบนอกเครื่องแบบในการที่จะคอยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: