หลวงพ่อภัตรฯร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรีจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จ.สงขลา

หลวงพ่อภัตรฯร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรีจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จ.สงขลา
วันนี้ 2 สิงหาคม 2561 ที่ทุ่งนาข้าว บ้านทุ่งต้อ หมู่ที่ 7 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเกจิดังภาคใต้ร่วมกับนายสุธี สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี ได้ร่วมกับตำรวจจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 700 คน ประกอบด้วย ผู้นำศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครอง ข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย
การร่วมโครงการฯและศึกษาดูงานได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้าน ความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจ ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ชาติต้องการอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มาดู ไม่มาเห็นกับตา จะนึกภาพไม่ออก เพราะเป็นนามธรรม

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: