เสาไฟแรงสูงล้ม 5 ต้น เกือบ 2 เดือนยังไม่มีใครกู้

เสาไฟแรงสูงล้ม 5 ต้น เกือบ 2 เดือนยังไม่มีใครกู้
วันนี้ 2 สิงหาคม 2561 หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ เสาไฟฟ้าแรงสูง ที่บ้านท่าโต้ ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา ช่วงถนนระหว่าง อ.นาทวี – บ้านคลองแงะ อ.สะเดา (สายเก่า) มีเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 5 ต้นล้มลงราบกับพื้นดิน อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 10 – 11 ไปถึง 2 ครั้งแล้ว
ในวันนี้ฯผู้สื่อข่าวได้ตระเวนเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งเพื่อจะดูว่ามีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบ หรือ ทำการกู้เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ล้มกองราบกับพื้นมานานเกือบ 2 เดือน แล้ว ปรากฏว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ล้มกองราบกับพื้นดินทั้งๆที่ยังมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านใช้ตามปกติ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าไปทำการกู้เสาไฟฟ้าแรงสูงให้ขึ้นสู่สภาพปกติ คงปล่อยให้เสาไฟฟ้าแรงสูงทั้ง 5 ต้น ล้มกองราบกับพื้นดิน ซึ่งหากเกิดไฟฟ้าแรงสูงรัดวงจร ก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้คนที่สัญจรไปมาช่วงที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม ไฟฟ้าอาจจะรัดวงจรไปช็อตผู้คนที่ผ่านไปมาจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ จึงวอนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งกู้เสาไฟฟ้าแรงสูงให้ยืนสู่สภาพปกติด้วย ที่ผ่านมาเห็นมีเพียงนำเสาไฟฟ้ามาวางไว้ 5 ต้น แต่ยังไม่ดำเนินการกู้และเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงแต่อย่างใด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: