แม่น้ำโขงมีปริมาณน้ำเลยจุดวิกฤติไปแล้ว และยังมีท่าทีที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากปริมาณน้ำเหนือและประเทศเพื่อนบ้านไหลลงทุกวันในปริมาณที่มาก ทำให้ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

สืบเนื่องจากขณะนี้แม่น้ำโขงมีปริมาณน้ำเลยจุดวิกฤติไปแล้ว และยังมีท่าทีที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากปริมาณน้ำเหนือและประเทศเพื่อนบ้านไหลลงทุกวันในปริมาณที่มาก ทำให้ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก รวมทั้งน้ำจากลำน้ำก่ำที่ถูกแม่น้ำโขงดันสูงการระบายน้ำเป็นไปอย่างลำบาก ชาวบ้านตามลำน้ำก่ำพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ในเรื่องนี้ สภ.ธาตุพนม ไม่ได้นิ่งนอนใจ พ.ต.อ.จุลฤทธิ์ จุลกะ ผกก.สภ.ธาตุพนม ได้ออกสำรวจด้วยตัวเองและสั่งการให้สายตรวจทุกสาย ออกตรวจตรา ช่วยเหลือ รวมทั้งป้องกันเหตุร้ายต่างๆ อันที่จะเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม ประสานการไฟฟ้า อ.ธาตุพนม ให้มาช่วยตัดกระแสไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย….. และขอส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยทุกท่าน ขอให้ท่าน ดูแลทรัพย์สิน และความปลอดภัยต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น สัตว์มีพิษเข้าบ้าน กระแสไฟฟ้าต่างๆ ทั้งนี้ ใครต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถช่วยเหลือได้ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับ…สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม

Leave a Reply

%d bloggers like this: