ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 6 คน นำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ดำเนินการกำจัดเศษไม้ ตอไม้ ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางจรัส ใยเยื่อ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 6 คน นำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ดำเนินการกำจัดเศษไม้ ตอไม้ ผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้สะดวกและรวดเร็ว บริเวณตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำด้านหน้าเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี และสะพานข้ามแม่น้ำด้านหน้าศาลากลางหลังเก่า(อนุสาวรีย์ ร.5) โดยในวันนี้นางจรัส ใยเยื่อ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนเสร็จสิ้นภารกิจ

เรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดปราจีนบุรี / ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: