10 ประเทศ ประชุมมรดกโลกกลุ่มประเทศอาเซียน ที่สุโขทัย

10 ประเทศ ประชุมมรดกโลกกลุ่มประเทศอาเซียน ที่สุโขทัย
วันนี้ (3 ส.ค.61) เวลา 09.30 น.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับคุณชิดกรุเอโอยากิ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค UNESCO ประจำประเทศไทย ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้อำนวยการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในการประชุม The 1st ASEAN World Heritage Summit 2018 ซึ่งมีผู้แทนระดับประเทศ 10 ประเทศของ กลุ่มอาเซียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีการประชุมระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนต่อเมืองมรดกโลก และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์การจัดการของยูเนสโก้ ซึ่งได้เชื่อมโยงความร่วมมือกับมรดกโลกในกลุ่มอาเซียนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการบริหารจัดการมรดกโลกร่วมกันในการจัดเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นสมบัติล้ำค่า ไม่เพียงต่อประชาชนคนสุโขทัย แต่เป็นมรดกที่ก่อกำเนิดประเทศไทยและเป็นมรดกของชาวโลกอีกด้วย ภารกิจนี้เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา จึงมีความสำคัญยิ่ง การร่วมกันเปิดเวที ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน จึงเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286

Leave a Reply

%d bloggers like this: