ปทุมธานี มูลนิธิปวีณาศิลปินแห่งชาติและองค์กรสาธารณประโยชน์จัดคอนเสิร์ตการกุศล โดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินในตำนานร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี จัดงาน คอนเสิร์ตการกุศล “บอกรักแม่”

ปทุมธานี
มูลนิธิปวีณาศิลปินแห่งชาติและองค์กรสาธารณประโยชน์จัดคอนเสิร์ตการกุศล
โดยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินในตำนานร่วมกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี จัดงาน
คอนเสิร์ตการกุศล “บอกรักแม่”ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง
เนื่องในเดือน “วันแม่แห่งชาติ”ขอเชิญชวนทุกท่านบอกรักแม่ด้วยเสียงเพลง รักอมตะ จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับตำนาน ร่วมขับร้องเพลงหวานในความทรงจำที่ดี เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทิตา นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ และทุกท่านยังได้รับบุญกุศลในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 รวมเป็นระยะเวลา 19 ปีเศษ สถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือมาแล้วทั้งสิ้น 126,975 ราย จำแนกเป็นปัญหาการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ให้ความสำคัญดังนี้
ประเภท
สถิติปี 2543-2 ส.ค. 2561
สถิติตั้งแต่เดือนม.ค.2561-2 ส.ค.2561(7เดือน)
หมายเหตุ
1.ข่มขืน/อนาจาร
7,837 ราย
476 ราย
ข่มขืนต่ำสุด 2 เม.ย.61 อายุ 1 ปี 6 เดือน
2.ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี
2,146 ราย
111 ราย

3.ทารุณกรรม
7,912 ราย
571 ราย
จนถึงแก่ความตาย 28 เม.ย.61 อายุ 10 เดือน
4.ปัญหาครอบครัว
11,735 ราย
1,665 ราย

มูลนิธิปวีณาฯขอขอบคุณ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือ ทำงานบูรณาการร่วมกับมูลนิธิปวีณาฯจนทำให้การช่วยเหลือสังคมประสบความสำเร็จไปด้วยดี
จากสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาฯจะเห็นได้ว่ามีผู้มาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจำนวนมาก จึงทำให้มูลนิธิปวีณาฯมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นมาตามลำดับมูลนิธิปวีณาฯจึงจำเป็นจะต้องหารายได้เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือสังคม ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก
งานในครั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินผู้ใจบุญปวารณาตนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือสังคมกับมูลนิธิปวีณาฯ โดยให้เกียรติมาขับร้องเพลงให้เป็นการกุศล เพื่อให้มูลนิธิปวีณาฯสามารถดำเนินงานช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป
ขอขอบคุณศิลปินนักร้องผู้ใจบุญทุกท่าน และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ตการกุศล “บอกรักแม่”ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ขอขอบคุณอย่างยิ่ง
*พิเศษ สำหรับท่านที่พาคุณแม่มาชมคอนเสิร์ต โปรดแสดงหลักฐานบัตรประชาชน เพื่อรับของที่ระลึกที่จะมอบให้กับคุณแม่จากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

สมยศแสงมณี /ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: