จับตา เตือนภัยพายุไต้ฝุ่น 3 ลูก ในทะเลจีนใต้ตอนบน และ มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ในระหว่างวันที่ 5-13 สิงหาคม

จับตา เตือนภัยพายุไต้ฝุ่น 3 ลูก ในทะเลจีนใต้ตอนบน และ มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ในระหว่างวันที่ 5-13 สิงหาคม

1.ชื่อพายุ(ไต้ฝุ่น) ชานชาน Shanshan ตั้งโดยเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นชื่อของเด็กหญิง (มีทิศทางเคลื่อนไปยังตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นช่วงวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ***เฉียดโตเกียว)
2.ชื่อพายุ ยางิ Yagi [คาดการณ์ความรุนแรงที่อาจจะถึงได้ในระดับพายุไต้ฝุ่น] ** ตั้งโดยประเทศญี่ปุ่น หมายถึงราศีมังกร หรือแพะ (มีทิศทางเคลื่อนยังไปตอนใต้-ตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นช่วงวันที่ 13-14 สิงหาคมนี้)
3.ชื่อพายุ หลี่ผี Leepi [คาดการณ์ความรุนแรงที่อาจจะถึงได้ในระดับพายุไต้ฝุ่น] ตั้งโดยประเทศ สปป.ลาว เป็นชื่อน้ําตกที่มีชื่อเสียง (มีทิศทางเคลื่อนมายังตามแนวชายฝั่งทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเข้าสู่จีนตอนใต้ อ่าวตังเกี๋ย เวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 13-14 สิงหาคมนี้ โดยพายุลูกนี้มีผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด)

Leave a Reply

%d bloggers like this: