หลวงพ่อภัตรฯเทศน์”ดับไฟในใจก่อน จะไปดับไฟนอก”ให้ผู้เข้าอบรมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จ.สงขลา

หลวงพ่อภัตรฯเทศน์”ดับไฟในใจก่อน จะไปดับไฟนอก”ให้ผู้เข้าอบรมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จ.สงขลา
วันนี้ 3 สิงหาคม 2561 หลังจากที่หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี ,เกจิดังภาคใต้ และที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ด้านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี จัดโครงการศาสนิกสันพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดโครงการฯที่ทุ่งนาข้าว บ้านทุ่งต้อ หมู่ 7 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 700 คน ตั้งแต่เมื่อวานนี้ฯ
และในวันนี้ฯที่ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีการอบรมผู้นำศาสนาพุทธ ผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้นำศาสนาคริสต์ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครอง ข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย เข้าอบรม จำนวน 110 คน พร้อมทั้งได้นิมนต์หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวีฯขึ้นเทศน์ ตอนหนึ่งว่า ไฟที่เกิดขึ้นเราต้องดับที่ตัวเราก่อน เมื่อเราดับไฟในใจเราได้ ใจเราก็จะร่มเย็น แล้วเราค่อยไปช่วยกันดับไฟภายนอก โดยต้องอาศัยผู้นำศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม และผู้นำท้องถิ่น แก้ไขเพื่อความสงบ ใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ไสยศาสตร์หมดแล้ว
ลองใช้ศาสนาเข้ามาแก้บ้าง ช่วยๆกัน บ้านเมืองจะได้พบคำว่า”สันติสุข

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: